Et online-univers om pension

Når mennesker udvikler sig gennem deres levetid, har de en forventning om, at der kommer en tid, hvor de vil kunne gå på pension. For nogle mennesker er statspensionen tilstrækkelig til at give et grundlæggende indkomstniveau. Andre kan have en mulighed for at akkumulere formue uden at bruge pensionsordninger – måske gennem deres forretningsforetagender eller andre aktiver. Men de fleste vil ønske at supplere det, de har, med en form for pensionsordning. Mange arbejdsgivere er også af den opfattelse, at mens deres ansatte arbejder, bør de opbygge en ret til pension, når de går på pension.

Din pension betales af dig selv, regeringen og måske din arbejdsgiver.
I Danmark modtager du statspension fra delstaten Danmark, men mange mennesker vælger at deponere penge i et pensionsselskab.

I nogle tilfælde deponerer din arbejdsgiver penge til din pension. Det afhænger dog af din kontakt og ansættelsesvilkårene.

Statspension
Du har muligvis ret til statspension, når du når statspensionsalderen. Hvis du er lønmodtager, sikrer din arbejdsgiver, at en del af din løn indbetales i en pensionsordning.

ATP
ATP Livslang Pension (ATP livslang pension) er en pensionsordning, der håndhæves ved lov. ATP sikrer, at du får ekstra pension udover din statspension.

ATP udbetales automatisk til dig, når du når pensionsalderen.

Individuel pension
Du har mulighed for at oprette en individuel pensionsordning. Til det har du brug for et privat pensionsselskab.

Der er mange af disse private pensionsselskaber i Danmark og København, og de er ofte forbundet med en bank.

Folkepension

Dansk statspension (Folkepension) udbetales af offentlige myndigheder. Udgangspunktet er, at du har ret til statspension, når du når statspensionsalderen, hvis du opfylder tre grundlæggende betingelser:

  • Du skal være dansk statsborger
  • Du skal være bosiddende i Danmark
  • Du skal have boet i Danmark i tre år inden for perioden fra du nåede 15 år, til du når statspensionsalderen.

Dog kan der gælde særlige regler for dig, for eksempel hvis du har boet i en EU / EØS-medlemsstat, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået en særlig aftale med.

For at modtage det fulde beløb af statspensionen, skal du have boet i Danmark i mindst 40 år, siden du fyldte 15 år og indtil du når statspensionsalderen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du have ret til en mindre andel af den fulde statspension.

Størrelsen på din statspension afhænger også af, om du har yderligere indkomst, og af om du vælger at udsætte kravet om statspension.

Pensionskasse Alt om Guide DK Side Guiden Fakta  Guide Alt om Fakta DK Guiden Side  pensionskasse pensionskasser ktas pensionskasse magistrenes pensionskasse lægernes pensionskasse lærernes pensionskasse arkitekternes pensionskasse pensionskassen arkitekternes